Utbildningar

Under namnet The Sphere – Education,  gör vi allt vi kan för att dela med oss av den kunskap och erfarenhet som vi tillsammans med Er besitter.
Utbildningarna är riktade till tränare, idrottare, ledare eller intresserade och är praktiskt orienterade.

Vår praktiska utbildning i fysträning är uppdelad i 5 delar, där dom 2 första är mer inriktade på fysträning för en grupp eller lag och dom 3 andra är mer inriktade på individen.

Utöver dessa fasta utbildningar så håller vi också kortare workshop eller föreläsningar, i syfte att öppna ögonen och få fler att inse vad smartare träning kan innebära.

Om Ni vill att vi kommer till Er och håller i en workshop, föreläsning eller riktad utbildning så kontakta gärna oss via kontakt formuläret >>