FYS 3 – Anpassning

FYS 3 – Anpassning är den tredje delen i våran utbildningsserie om fysträning.
Nu kommer vi in på individualiseringen av fysträningen, även om det sker i en grupp av individer. Denna utbildning kallades från början Screening, men har nu blivit en del av utbildningsserien.

Vi lär oss:

  • Anpassa fysträningen för individen
  • Observera rörelsemönster
  • Hantera individens vilja och behov
  • Repetera och fördjupa oss i olika leders funktionalitet

Skaffa dig grundläggande principer för att få en överblick av kroppens rörelsemönster.
Vi lär oss att se i vilka moment som kroppen har sin svaga länk i syfte att förbättra den dynamiska rörelsekedjan.
Vi skaffar oss sedan redskap för att förbättra kraftöverföringen genom rörelsen.
Under dagen så övar vi oss på att göra observationerna på varandra och använder oss riktiga case.

Utbildare är Anna Lennartsdotter Lindbom och Stefan Ek

Kommande utbildningsdatum:

Lördag och söndag 23-24 maj i Stockholm

Boka din plats >>